Tjänster

Redovisning

Bokföring av leverantörsfakturor, kundfakturor och verifkationer samt integrationer med bank. Automatiska betalfiler mellan redovisning och bank, samt integrationer med olika samarbetspartners. 

Lönehantering

Lönehantering innebär att beräkna och fördela anställdas löner och förmåner enligt företagets lönepolicyer och rutiner.

Skattedeklaration

Inlämning av skattedeklaration är processen för att rapportera inkomster och beräkna skatter som är skyldiga staten för en viss skatteperiod.

Upprättande av bokslut 

Att upprätta ett årsbokslut eller en årsredovisning innebär att sammanställa verksamhetsårets affärstransaktioner i de två dokumenten resultaträkning och balansräkning. 

Affärsrådgivningstjänster

Affärsrådgivningstjänster ger strategisk vägledning och stöd till organisationer för att förbättra deras övergripande prestation och uppnå sina mål genom analyser av olika slag.

Kassaflödeshantering

Kassaflödeshantering är processen att spåra, analysera och optimera in- och utflödet av kontanter inom ett företags ekonomi.

Budgetering och prognoser

Både prognos och budget är viktiga verktyg för företag att planera och hantera sin ekonomi. Skillnaden mellan dem är att en budget är en plan för intäkter och kostnader under en viss period, medan en prognos är en uppskattning av företagets framtida prestation under en viss period, där faktiska resultat vägs in. Prognoser kan också uppdateras löpande varefter nya förutsättningar blir kända. Båda dessa verktyg är viktiga för att företag ska kunna ta beslut om framtida strategier och planera för framtida utmaningar och möjligheter. 

Skatterådgivning

Vi stöttar både företagare och privatpersoner med skatterådgivning och finansiell planering. Låt oss ta hand om övergripande planering, kontroll och styrning av din totalekonomi – så kan du frigöra tid för annat. Utöver detta kan vi även hjälpa dig med din och ditt bolags deklaration