Digital Accounting Sweden AB

Effektiv och modern redovisning för framgångsrika företag.

Om oss

Digital Accounting Sweden AB är en pålitlig och erfaren redovisningsbyrå med bas i Enköping och med 25 års erfarenhet i branschen. Vi är specialiserade på att tillhandahålla ett brett utbud av tjänster som bokföring, bokslut, skattedeklarationer och rådgivningstjänster. Vi  håller oss uppdaterade med den senaste tekniken och använder ett digitalt förhållningssätt till allt vårt arbete. Detta gör att vi kan effektivisera processer, spara tid och förse våra kunder med korrekta och effektiva tjänster. Vi skräddarsyr våra tjänster för att möta våra kunders specifika behov. Vår transparenta prisstruktur säkerställer att våra kunder vet exakt vad de får och hur mycket det kommer att kosta.

Vad vi erbjuder

 • Redovisningstjänster
 • Bokslut och årsredovisningar
 • Skatte- och deklarationstjänster
 • Rådgivning inom ekonomi och skatter
 • Läs mer

Tjänster

Bokförings- och redovisningstjänster

Bokförings- och redovisningstjänster är avgörande för att upprätthålla korrekta finansiella rapporter för företag. Med uppdaterade och avstämda siffror har företaget alltid koll på sin ekonomi.

Upprättande och analys av bokslut

Förberedelse och analys av bokslut är en avgörande process som involverar att organisera och tolka finansiella data för att ge värdefulla insikter om ett företags prestation och ekonomiska hälsa.

Skatteplanering 

Skatteplanering  innebär en strategi där både företaget och dess ägare skattemässigt hittar bästa sätt för att öka lönsamheten och planerar för framtiden.

Lönehantering och rapportering

Lönebearbetning och rapportering innebär att beräkna anställdas löner, skatter och förmåner och generera korrekta rapporter för journalföring och regelefterlevnad.

Budgetering och prognoser

Budgetering och prognoser är viktiga finansiella verktyg som hjälper och företag att planera och hantera sin ekonomi effektivt. Här finns bl.a. budget och  likviditetsprognos som verktyg.

Affärsrådgivning och konsulttjänster

Affärsrådgivning innebär expertråd och vägledning för att hjälpa företag att förbättra lönsamhet, övervinna utmaningar och uppnå sina mål. 

Vårt arbete

  På Digital Accounting Sweden AB har vi 25 års erfarenhet av att hantera allt  från bokföring till rådgivning. Vårt team är mycket skickligt på att använda digitala verktyg, såsom Fortnox, för att effektivisera våra kunders finansiella processer. Genom att använda integrationer med andra program och samarbeta med pålitliga partners säkerställer vi ett smidigt och effektivt arbetsflöde för våra kunder. Våra tjänster erbjuds till fasta priser, vilket ger transparens och trygghet för våra kunder.
 • Redovisning och bokföring
 • Årsredovisningar och deklarationer
 • Skatterådgivning och ekonomisk rådgivning
 • Läs mer